We zoeken nieuwe leden Word lid

Corona update 3.0

Corona update 3.0

N.a.v. de persconferentie van Ministerpresident Mark Rutte, is de vereniging ook genoodzaakt verder te gaan met de huidige maatregelen. Tijdens onze virtuele bestuursvergadering op 28 april hebben we de volgende zaken besproken.

Zoals u weet zijn alle evenementen vanuit de vereniging tot 1 september 2020 afgelast.

Het jeugdzeilen wordt dit jaar niet meer opgepakt, ondanks dat deze leeftijdsgroep weer mag sporten. De 1,5m-regel is niet te waarborgen en de overige genoemde maatregelen van het protokol van het Watersportverbond zijn als niet uitvoerbaar gekwalificeerd binnen onze vereniging door het ontbreken van middelen en mensen . Deze beslissing is genomen samen met de Jeugdcommissie.

Het wedstrijdzeilen voor de open boten gaat ook niet van start, het is een activiteit voor 18+ en deze mogen niet uitgevoerd worden. Daarnaast is de 1,5m-regel op de kotter niet te handhaven. Zodra er enige versoepeling komt na 1 september zal bekeken worden in welke vorm er wedstrijdjes georganiseerd kunnen worden. Van een competitie is dit jaar geen sprake meer. Privé zeilen mag wel.

De ALV is afgelast en wordt tot nader bericht uitgesteld.

De Bestuur&Commissie vergadering van 24 maart is vervallen en gezien de huidige regelgeving wordt deze tot nader bericht uitgesteld.

De vrijwilligersavond wordt ook uitgesteld tot nader bericht.

De richtlijnen die gelden voor de jachthaven in deze corona tijd krijgt u later van ons.

Het lidmaatschapsgeld van onze vereniging zal in de maand mei afgeschreven worden. Dit heeft i.v.m. de huidige Civod-19 enige vertraging opgelopen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u deze stellen via info@zevenwolden.nl