We zoeken nieuwe leden Word lid

Aankondiging

Aankondiging

Aankondiging  Programma

AANKONDIGING

annex WEDSTRIJDBEPALINGEN

37 ste “Lemmer Ahoy”

 

De organiserende autoriteit is de Watersportvereniging “De Zevenwolden” Lemmer.
De wedstrijden zijn op het IJsselmeer en in de Baai van Lemmer.

Donderdag 30 mei  tot en met zaterdag 1 juni 2019

Deze wedstrijd is voor alle skutsjes en onderworpen aan de RvW 2017-2020, bijlage Z en klassenvoorschriften. Er wordt gevaren in diverse klassen; minimale aanmelding per klasse moet 5 schepen zijn. Bij minder inschrijvingen kunnen klassen worden samengevoegd.

Het programma

Woensdag 29 mei van 20.00 tot 21.30 uur en donderdag 30 mei vanaf 08.30 t/m 09.00 uur kunnen de schippers zich in de “British Pub” aan de Oudesluis te Lemmer melden voor de inschrijving, het betalen van het inschrijfgeld (als dat niet reeds op andere wijze is geschied) en het in ontvangst nemen van de wedstrijdbescheiden.

Het palaver wordt in beginsel gehouden op alle wedstrijddagen om 09.00 uur in de “British Pub”.

Er is een mogelijkheid dat er meerdere wedstrijden op een dag worden gevaren.

Op alle wedstrijddagen zal de eerste start plaatsvinden om 10.30 uur. (10 minutensein 10.20 uur)

Eventuele protesten worden behandeld in de “British Pub”, tel: 0514-561856.

De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdagmiddag, zo spoedig mogelijk na de wedstrijden doch niet vóór 16.00 uur in de hal van Jachtwerf Maronier aan de Vuurtorenweg.

Na afloop van de wedstrijden worden de schippers van de skûtsjes verzocht om zoveel mogelijk af te meren aan de Vuurtorenweg.

De deelnemers worden op vrijdag, na afloop van de wedstrijden, in de gelegenheid gesteld te genieten van versgebakken vis in of nabij de hal van Jachtwerf Maronier Aansluitend is er op dezelfde locatie een feest voor de deelnemers.

Vanaf heden kunt u zich aanmelden voor “Lemmer Ahoy” via het inschrijfformulier en betaling op onze site:

Inschrijven

Het inschrijfgeld voor skûtsjes bedraagt € 100,00 per deelnemend schip.

Voor de leden van Watersportvereniging “De Zevenwolden” Lemmer geldt een korting van 10,00.

De (vóór)inschrijving sluit op 28 mei 2018, daarna is € 10,00 extra inschrijfgeld verschuldigd.

Indien u nadere informatie over het evenement wenst dan kunt u contact opnemen met:

Gerhard Langes 06 48119315, dan wel lemmerahoy@zevenwolden.nl                                                                                                        

Algemeen: U wordt verzocht bij aanmelding uw meetbrief desgevraagd te tonen.

Indien de opgegeven TVF niet aannemelijk kan worden gemaakt, wordt u ingedeeld als zijnde ongemeten.

Lemmer, april 2019                                          de wedstrijdcommissie

 

N.B. 1:
Kijkt u ook eens op www.zevenwolden.nl.
Twitter @Zevenwolden

 

N.B. 2:
De skûtsjes worden als volgt ingedeeld:
Klasse 1      SKS-skûtsjes + skûtsjes uit de A-klasse van de IFKS (de op de site van de IFKS gepubliceerde standen zijn hiervoor bepalend)
Klasse 2      Overige skûtsjes langer dan 17,10 meter (Friese vlag aan uiteinde gaffel)
Klasse 3      Skûtsjes met een lengte van 17,10 meter of minder

Door de organisatie wordt gezorgd voor een hulpverleningschip.  (sleepboot)

 

N.B. 3:
In het inschrijfgeld is begrepen de vergoeding voor de aanwezigheid van de standby-boten, aanwezigheid EHBO, kosten van haven- en sluisgelden, vis, kosten muziek en bewaking.

 

N.B. 4:
Als inschrijver dient u in beginsel lid te zijn van een bij het Watersportverbond aangesloten vereniging. Is dat niet het geval dan kan bij een protest een eventueel ingesteld Hoger Beroep niet door het Watersportverbond in behandeling worden genomen.

 

N.B. 5:
Als deelnemer aan de wedstrijden in het kader van Lemmer Ahoy zullen de deelnemende schepen één of meerdere keren de vaargeul naar de “Prinses Margrietsluis” dan wel de “Vaargeul naar Lemmer” passeren/oversteken.

Nadrukkelijk wijst de organisatie de deelnemers erop dat bij het passeren en/of oversteken van deze geulen en andere ontmoetingen met de beroepsvaart het BPR van toepassing is en dat er dus nadrukkelijk rekening dient te worden gehouden met die beroepsvaart.

Indien in bovenstaande situatie conflicten ontstaan kan en mag de organisatie niet verantwoordelijk worden gehouden.

Indien het wedstrijdcomité bij de passage van de vaarweg Lemmer-Lelystad onregelmatigheden constateert, die strijdig zijn met het BPR en/of goedzeemanschap, volgt er zonder verhoor uitsluiting (DSQ).