We zoeken nieuwe leden Word lid

Commissies

Commissies

Naam Functie Telefoon e-mail
Johnny Nijholt 06-21865251
Naam Functie Telefoon e-mail
Tineke Portinga administratie@zevenwolden.nl
Naam Functie Telefoon e-mail
Herman de Leeuw Voorzitter 06-522 344 93
Lies van der Bles Afgevaardige bestuur 06-100 181 80
Arjenne Dijkstra 06-201 152 07
Cato de Vries
Nelly Lieuwens Perscoordinator pr@zevenwolden.nl
Nellie Nijholt
Jannes Willems 0514-563 332/ 06-533 723 97
Suze Veenhuizen
Redactie clubblad redactie@zevenwolden.nl
Jannes Willems
Arjenne Dijkstra
Simon Pars
Beheer website webmaster@zevenwolden.nl
Cato de Vries Administratief beheer
Herman de Leeuw Technisch beheer
Redactie website communicatie@zevenwolden.nl
Arjenne Dijkstra Redacteur, Facebook
Cato de Vries Redacteur
Nelly Lieuwens Tekstenschrijfster, redacteur
Nellie Nijholt Tekstenschrijfster, redacteur
Naam Functie Telefoon e-mail
Lieuwe Bergstra Secretaris 06-247 140 61 jachthaven@zevenwolden.nl
Naam Functie Telefoon e-mail
Jannie Kuperus 0514-564924/ 06-30469495
Marc de Smit Voorzitter
Naam Functie Telefoon e-mail
Arjenne Dijkstra Voorzitter 06-20115207 openboten@zevenwolden.nl
Tonny Kroes 06-11771582
Siene de Vries Afgevaardigde bestuur 0514-569044
Jaap van der Wal 0514-562792 info@juwelierdebalans.nl
Nico Nuyen
Naam Functie Telefoon e-mail
Ton Kramer Voorzitter 06-22603314 srp@zevenwolden.nl
Robert de Jong
Jannes Willems Secretaris 0514-563332/ 06-53372397
Benny Postma 0513-431478
Lies van der Bles Afgevaardigde bestuur 06-10018180
Age van der Bles Voorzitter 06-10910119
Dick van Dijk 0514-562187
Bouke Kuipers 0514-565604
Nanne Wienia 0514-562336
Klaas Stam 0514-561917
Peke Ritsma 0514-561392
Naam Functie Telefoon e-mail
Jaap Frankema Voorzitter 0514-564421/ 06-83998357 j.frankema@home.nl
Gerhard Langes Secretaris
Bouke Kuipers 0514-565604
René Bijlholt 0514-564427
Hendrik van der Wal 0514-561327
Klaas Samplonius 0514-563212
Jantha Bos 0514-563212
Peke Ritsma 0514-561392
Dick van Dijk 0514-562187
Frits van der Vecht Afgevaardigde bestuur 0514-561494
Naam Functie Telefoon e-mail
Gerhard Langes Voorzitter lemmerahoy@zevenwolden.nl
Roely Brinksma-Seefat Penningmeester 0514-566142
Hendrik van der Wal 0514-561327
Patrick Kuipers afgevaardigde bestuur
Gesina Winia
Geertje Hokwerda Ledenadministratie geehokwerda@aol.com
Thea Op de Hoek
Franke Willem Hoekstra
Nienke Wijnsma
Naam Functie Telefoon e-mail
Willem Loijens 06-51756578
Sjoerd Blom
Hijlkje Lootsma
Marjolein v. Meijel sloeproeien@zevenwolden.nl
Naam Functie Telefoon e-mail
Hilda Cramer 0514-561295
Lilian Postma 0513-431478
Ted van Amerongen 0514-569424 tedvanamerongen9@gmail.com
Hiske Hak 0514-562255
Hanneke Maarleveld
Naam Functie Telefoon e-mail
Bouke Kuipers Voorzitter 0514-565604 shantykoor@zevenwolden.nl
René Bijlholt Secretaris 0514-564427
Johnny Nijholt Penningmeester 0514-564613
Klaas Samplonius 0514-563212
Stoffel Zandstra 0514-563333
Pier Cuiper 0514-262230