Wedstrijdbepalingen

AANKONDIGING annex WEDSTRIJDBEPALINGEN

40ste Lemmer Ahoy

De organiserende autoriteit is de Watersportvereniging De Zevenwolden Lemmer.

De wedstrijden zijn in de Baai van Lemmer:

Donderdag 9 tot en met zaterdag 11 mei 2024

Deze wedstrijd is skûtsjes en onderworpen aan de RvW 2021-2024, bijlage Z en klassenvoorschriften. Er wordt gevaren in diverse klassen; minimale aanmelding per klasse moet 5 schepen zijn. Bij minder inschrijvingen kunnen klassen worden samengevoegd.

Het programma

Woensdag 8 mei van 20.00 tot 21.30 uur kunnen de schippers zich in het clubgebouw van De Zevenwolden melden voor het in ontvangst nemen van de wedstrijdbescheiden. Deze wedstrijdbescheiden worden ook op de website gepubliceerd onder Editie 2024.

Het inschrijfgeld voor skûtsjes bedraagt € 100,00 per deelnemend schip. Voor de leden van Watersportvereniging De Zevenwolden Lemmer geldt een korting van € 10,00.

Het palaver wordt elke ochtend voorafgaand de eerste wedstrijd gehouden via marifoonkanaal 15. Er is een mogelijkheid dat er meerdere wedstrijden op een dag worden gevaren. Overig nieuws wordt via de Whatsapp Community gedeeld.

Op alle wedstrijddagen zal de eerste start plaatsvinden om 09.30 uur. (10 minutensein 09.20 uur). Eventuele protesten worden behandeld in de British Pub, tel: 0514-561 856.

Na afloop van de wedstrijden worden de schippers van de skûtsjes verzocht om zoveel mogelijk af te meren aan de Vuurtorenweg.

De deelnemers worden op vrijdag, na afloop van de wedstrijden, in de gelegenheid gesteld te genieten van versgebakken vis in of nabij Sport- en Cultureel Centrum De Hege Fonnen aan de Betelgeuze. Aansluitend is er op dezelfde locatie een feestavond voor de deelnemers.

De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdagmiddag, zo spoedig mogelijk na de wedstrijden, doch niet vóór 16.00 uur, in het clubgebouw van WSV De Zevenwolden aan de Plattedijk.

Indien u nadere informatie over het evenement wenst dan kunt u contact opnemen met: lemmerahoy@zevenwolden.nl.

Lemmer, maart 2024
De wedstrijdcommissie

NB 1.

Kijkt u ook eens op www.zevenwolden.nl en volg ons op Twitter via @Zevenwolden en Facebook

NB 2.

De skûtsjes worden als volgt ingedeeld:
Klasse 1: SKS-skûtsjes + skûtsjes uit de A-klasse van de IFKS (de op de site van de IFKS gepubliceerde standen zijn hiervoor bepalend)
Klasse 2: Overige skûtsjes langer dan 17,10 meter (Friese vlag aan uiteinde gaffel).
Klasse 3: Skûtsjes met een lengte van 17,10 meter of minder.

Door de organisatie wordt gezorgd voor een hulpverleningschip (sleepboot).

NB 3.

In het inschrijfgeld is begrepen de vergoeding voor de aanwezigheid van de standby-boten, aanwezigheid EHBO, kosten van haven- en sluisgelden, vis, kosten muziek en bewaking.

NB 4.

Als inschrijver dient u in beginsel lid te zijn van een bij het Watersportverbond aangesloten vereniging. Is dat niet het geval dan kan bij een protest een eventueel ingesteld Hoger Beroep niet door het Watersportverbond in behandeling worden genomen.

NB 5.

Als deelnemer aan de wedstrijden in het kader van Lemmer Ahoy zullen de deelnemende schepen één of meerdere keren de vaargeul naar de Prinses Margrietsluis dan wel de Vaargeul naar Lemmer passeren/oversteken.

Nadrukkelijk wijst de organisatie de deelnemers erop dat bij het passeren en/of oversteken van deze geulen en andere ontmoetingen met de beroepsvaart het BPR van toepassing is en dat er dus nadrukkelijk rekening dient te worden gehouden met die beroepsvaart.

Indien in bovenstaande situatie conflicten ontstaan kan en mag de organisatie niet verantwoordelijk worden gehouden. Indien het wedstrijdcomité bij de passage van de vaarweg Lemmer-Lelystad onregelmatigheden constateert, die strijdig zijn met het BPR en/of goedzeemanschap, volgt er zonder verhoor uitsluiting (DSQ).

NB 6.

Elke dag dienen bemanningslijsten te worden aangeleverd, uiterlijk een uur voor start van de wedstrijden. Gebruik hiervoor dit formulier.