Editie 2024

Direct naar:

AANKONDIGING

19e Lemmer Ahoy

De organiserende autoriteit is de Watersportvereniging De Zevenwolden Lemmer.

De wedstrijden zijn in de Baai van Lemmer:

Zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2024

Deze wedstrijd is skûtsjes en onderworpen aan de RvW 2021-2024, bijlage Z en klassenvoorschriften. Er wordt gevaren in diverse klassen; minimale aanmelding per klasse moet 5 schepen zijn. Bij minder inschrijvingen kunnen klassen worden samengevoegd.

NB 1.

Volg ons op X via @Zevenwolden, Facebook en Instagram.

NB 2.

De skûtsjes worden als volgt ingedeeld:
Klasse 1: SKS-skûtsjes + skûtsjes uit de A-klasse van de IFKS (de op de site van de IFKS gepubliceerde standen zijn hiervoor bepalend)
Klasse 2: Overige skûtsjes langer dan 17,10 meter (Friese vlag aan uiteinde gaffel).
Klasse 3: Skûtsjes met een lengte van 17,10 meter of minder.

Door de organisatie wordt gezorgd voor een hulpverleningschip (sleepboot).

NB 3.

In het inschrijfgeld is begrepen de vergoeding voor de aanwezigheid van de standby-boten, aanwezigheid EHBO, kosten van haven- en sluisgelden, vis, kosten muziek en bewaking.

NB 4.

Als inschrijver dient u in beginsel lid te zijn van een bij het Watersportverbond aangesloten vereniging. Is dat niet het geval dan kan bij een protest een eventueel ingesteld Hoger Beroep niet door het Watersportverbond in behandeling worden genomen.

NB 5.

Als deelnemer aan de wedstrijden in het kader van Lemmer Ahoy zullen de deelnemende schepen één of meerdere keren de vaargeul naar de Prinses Margrietsluis dan wel de Vaargeul naar Lemmer passeren/oversteken.

Nadrukkelijk wijst de organisatie de deelnemers erop dat bij het passeren en/of oversteken van deze geulen en andere ontmoetingen met de beroepsvaart het BPR van toepassing is en dat er dus nadrukkelijk rekening dient te worden gehouden met die beroepsvaart.

Indien in bovenstaande situatie conflicten ontstaan kan en mag de organisatie niet verantwoordelijk worden gehouden. Indien het wedstrijdcomité bij de passage van de vaarweg Lemmer-Lelystad onregelmatigheden constateert, die strijdig zijn met het BPR en/of goedzeemanschap, volgt er zonder verhoor uitsluiting (DSQ).

NB 6.

Elke dag dienen bemanningslijsten te worden aangeleverd, uiterlijk een uur voor start van de wedstrijden.


Bemanningslijst

De bemanningslijst dient elke wedstrijddag, uiterlijk om 09.00 uur, ingestuurd te zijn. Het formulier zal vooraf de eerste wedstrijd beschikbaar gesteld worden. Meerdere inzendingen (voor bijvoorbeeld de andere wedstrijddagen) worden niet geaccepteerd.

Programma

Download het volledige programma (incl. Lokale Wedstrijdbepalingen):

Zaterdag 5 oktober09.00 uurPalaver via marifoonkanaal 15 en via de Whatsapp-groep
10.00 uurStart wedstrijden
Zondag 6 oktober09.00 uurPalaver via marifoonkanaal 15 en via de Whatsapp-groep
10.00 uurStart wedstrijden
Z.s.m. na de wedstrijdenPrijsuitreikingClubgebouw WSV De Zevenwolden

Banenkaart

Download de banenkaart:

Vlaggenkaart

Download hier de vlaggenkaart:

Uitslagen

De uitslagen zullen spoedig na de wedstrijd als download beschikbaar zijn.