Wedstrijdbepalingen

1. Regels

De wedstrijden zijn onderworpen aan de RvW 2020-2024 bijlage Z:

 • Het gestelde in punt 1 van de standaard wedstrijd bepalingen (SWB), appendix S van de regels voor wedstrijdzeilen (RvW 2020-2024), de aankondiging en de van toepassing zijnde klassenvoorschriften.
 • Deze lokale wedstrijd bepalingen (LWB) met:
  • annex A: Wedstrijdgebied
  • annex B: Banenkaarten (los bijgeleverd)
  • annex C: Programma
  • annex D: Deelnemers
 • Alle deelnemende schippers dienen, voor aanvang van elke wedstrijddag, uiterlijk voor 09.00 uur, een bemanningslijst aan te leveren. Deze is te vinden op de website.
 • Mededelingen worden voor aanvang van het palaver via de Whatsappgroep gedaan.
 • Het evenement is van niveau 2 en een categorie A evenement.

2. Wedstrijdcentrum

Het wedstrijdcentrum is gevestigd in de British Pub.

3. Wijzigingen van de SWB en/of de RvW

3.1. Seinen op de wal:

 • Worden in voorkomend geval gegeven op een toren van de Lemstersluis.
 • Het waarschuwingssein na het wegnemen van de OW wimpel zal niet eerder dan na 60 minuten worden gegeven; dit wijzigt punt 4.2 van de SWB.

3.2. Bij ontmoetingen met andere watersporters en beroepsvaart in het wedstrijdgebied, gelden de regels van het BPR.

3.3. Het bevaren van de gebieden afgezet met gele merktekens is absoluut verboden (de zuidoever van Friesland). Deze betonningslijnen dienen te worden beschouwd als een hindernis in de zin van de definitie van de RvW.

3.4. Indien het wedstrijdcomité bij de passage van de vaarweg Lemmer-Lelystad onregelmatigheden constateert, die strijdig zijn met het BPR en/of goedzeemanschap volgt er zonder verhoor uitsluiting (DSQ.)

3.5. Scoren: zie appendix A regel 4 Lage Punt Systeem van de RvW; bij meer dan drie gezeilde wedstrijden wordt het slechtste resultaat afgetrokken. De serie is geldig ook als er slechts één wedstrijd is gezeild.

3.6. In afwijking van bijlage Z regel 16.2 is de protesttijdlimiet 60 minuten na de laatst gezeilde wedstrijd van de wedstrijddag. Alle protesten worden aan het einde van een elke wedstrijddag behandeld.

4. Prijzen

4.1. De prijsuitreiking vindt plaats in het clubgebouw van WSV De Zevenwolden op zondagmiddag zo spoedig mogelijk na de wedstrijden.

4.2. In elke klasse zijn 3 prijzen beschikbaar, mits er 7 deelnemers zijn. Bij minder deelname zorgt het organisatiecomité voor een passende regeling.

ANNEX A: Wedstrijdgebied

Ter informatie:

 • Langs de dijk van de Noordoostpolder, in de baai van Lemmer, staan fuiken tot ongeveer 20 meter uit de oever. De deelnemers dienen hier rekening mee te houden en deze fuiken vrij te varen.
 • Bij het oproepen van een ambulance zal deze naar Jachtwerk Maronier aan de Vuurtorenweg 16 gaan.
 • Het rondje onder de vuurtoren, nabij Jachthaven Friese Hoek aan de Vuurtorenweg 19, is aangewezen als landingsplaats voor de traumahelikopter.

ANNEX B: Baankaarten

Banen A, B, C, D voor de klassen 1, 2 en 3

Start2 rode druppelboeien
MerktekensGele sigaren
Finish2 rode boeien (zgn. losse finish) of merkteken van de baan en rode boei

De op de baankaart aangegeven plaats van de start is schematisch.

Het wedstrijdcomité behoudt zich het recht voor de baan voor een klasse in te korten. Dit wordt aangegeven op een finishschip met vlag S en het klassennummer.

Het vervangende merkteken conform regel 34(b) RvW is een afwijkende kleur. In afwijking van de Wedstrijdseinen RvW worden geen geluid- en optische seinen gegeven bij dit merkteken.

ANNEX C: Programma

C1.Tien minuten vóór het startsein zal met een geluidssignaal het baanbord (GEEL met ZWARTE letter) en (eventueel) een klassenbord (WIT met ZWART cijfer) van de eerst startende klasse in een wedstrijd getoond worden.
C2.Startprocedure:
SeinTijd tot de startVisueelGeluid
10 minutensein10 minutenBaanbord +
klassenbord
twee korte
geluidsseinen
Waarschuwings-sein5 minutenvlag W opkort geluidssein
Voorbereidings-sein4 minutenvlag P, I, Z òf zwart
op
kort geluidssein
Attentiesein1 minutenVlag
voorbereidingssein
neer
kort geluidssein
Startsein0 minutenvlag W neer
C3.De EV-wimpel wordt getoond. Deze wordt gestreken tegelijkertijd met een mogelijk waarschuwingssein van de volgende klasse. In afwijking van regel 30.4 RvW wordt geen zeilnummer getoond.
C4.Bij het uitvoeren van de sanctie betreffende vlag I, dient het startschip als stuurboord einde en het contra startschip als bakboord einde van de startlijn beschouwd te worden.
C5.Een schip mag niet later starten dan 9 minuten na zijn startsein; dit wijzigt regel 11.4 van de SWB. Hieruit volgt dat bij een individuele valse start vlag X na maximaal 9 minuten wordt neergehaald.
C6.Planning Klasse 1, 2 en 3 skûtsjes:
Zaterdag 7 septemberKlasse 110.00
Klasse 211.00
Klasse 312.00
Klasse 113.00
Klasse 214.00
Klasse 315.00
Zondag 8 septemberKlasse 310.00
Klasse 111.00
Klasse 212.00
Klasse 313.00
Klasse 114.00
C7.Klassenindeling
De deelnemende skûtsjes worden als volgt ingedeeld:
Klasse 1: SKS-skûtsjes en IFKS klasse A skûtsjes
Klasse 2: Overige skûtsjes langer dan 17,10 meter (kenmerk: Friese vlag in het achterlijk bij de gaffel)
Klasse 3: Skûtsjes 17,10 meter of kleiner
Bij samenvoeging van klassen is de indeling (klassecijfer) op de deelnemerslijst
bepalend.
C8.Schepen waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven dienen weg te blijven uit het startgebied.
NB.Als u de wedstrijd verlaat, om welke reden dan ook, geef dit dan door aan de organisatie.