Wedstrijdbepalingen

Aankondiging – annex wedstrijdbepalingen

18e Friese Hoekrace

De organiserende autoriteit is de Watersportvereniging “De Zevenwolden” Lemmer.

De wedstrijden zijn op het IJsselmeer in de baai van Lemmer

Zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2023

Deze wedstrijd is voor alle typen skûtsjes en onderworpen aan de RvW 2021-2024, bijlage Z en klassenvoorschriften.

Er wordt gevaren in diverse klassen, minimale aanmelding per klasse moet 5 schepen zijn. Bij minder inschrijvingen kunnen klassen worden samengevoegd.

Inschrijven voor deelname aan de Friese Hoekrace geschied via het inschrijfformulier op de website van WSV De Zevenwolden.

Het palaver wordt in beginsel op beide wedstrijddagen om 09.00 uur gehouden via Marifoon kanaal 15.

Er is een mogelijkheid dat er meerdere wedstrijden op een dag worden gevaren.

Op beide wedstrijddagen zal de eerste start plaatsvinden om 10.00 uur (10 minutensein 09.50 uur).

Eventuele protesten worden behandeld in de British Pub, tel: 0514-561856.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden op zondag 1 oktober 2023 in het Clubgebouw van WSV De Zevenwolden aan de Plattedijk te Lemmer.

Na afloop van de wedstrijden worden de schippers van de skûtsjes verzocht om zoveel mogelijk af te meren aan de Vuurtorenweg.

Vanaf heden kunt u zich aanmelden voor de Friese Hoekrace via het inschrijfformulier en betaling op onze site.

Het inschrijfgeld bedraagt € 75,00 per deelnemend schip.

Voor de leden van Watersportvereniging De Zevenwolden Lemmer geldt een korting van € 10,00.

Indien u nadere informatie over het evenement wenst dan kunt u contact opnemen via friesehoekrace@zevenwolden.nl

Lemmer, september 2023 de wedstrijdcommissie

N.B. 1:
Kijkt u ook eens op www.zevenwolden.nl.
Twitter @Zevenwolden

N.B. 2:
De skûtsjes worden als volgt ingedeeld:
Klasse 1 SKS-skûtsjes + skûtsjes uit de A-klasse van de IFKS (de op de site van de IFKS gepubliceerde standen zijn hiervoor bepalend)
Klasse 2 Overige skûtsjes langer dan 17,10 meter (Friese vlag aan uiteinde gaffel)
Klasse 3 Skûtsjes met een lengte van 17,10 meter of minder

Door de organisatie wordt gezorgd voor een hulpverleningschip (sleepboot).

N.B. 3:
In het inschrijfgeld is begrepen de vergoeding voor de aanwezigheid van de standby-boten, EHBO, kosten van haven- en sluisgelden.

N.B. 4:
Als inschrijver dient u in beginsel lid te zijn van een bij het Watersportverbond aangesloten vereniging. Is dat niet het geval dan kan bij een protest een eventueel ingesteld Hoger Beroep niet door het Watersportverbond in behandeling worden genomen.

N.B. 5:
Als deelnemer aan de wedstrijden in het kader van Friese Hoekrace zullen de deelnemende schepen één of meerdere keren de vaargeul naar de Prinses Margrietsluis dan wel de Vaargeul naar Lemmer passeren/oversteken.
Nadrukkelijk wijst de organisatie de deelnemers erop dat bij het passeren en/of oversteken van deze geulen en andere ontmoetingen met de beroepsvaart het BPR van toepassing is en dat er dus nadrukkelijk rekening dient te worden gehouden met die beroepsvaart.
Indien in bovenstaande situatie conflicten ontstaan kan en mag de organisatie niet verantwoordelijk worden gehouden.
Indien het wedstrijdcomité bij de passage van de vaarweg Lemmer-Lelystad onregelmatigheden constateert, die strijdig zijn met het BPR en/of goedzeemanschap, volgt er zonder verhoor uitsluiting (DSQ).

N.B. 6:

Elke dag dienen bemanningslijsten te worden aangeleverd, uiterlijk een uur voor start van de wedstrijden. Op de website onder Editie 2023 van de Friese Hoekrace vindt u het digitale formulier hiervoor.