Wedstrijdbepalingen

Aankondiging – annex wedstrijdbepalingen

17e “Friese Hoekrace”

De organiserende autoriteit is de Watersportvereniging “De Zevenwolden” Lemmer.

De wedstrijden zijn op het IJsselmeer in de baai van Lemmer

Zaterdag 2 en zondag 3 oktober 2021

Deze wedstrijd is voor alle typen skûtsjes en onderworpen aan de RvW 2021-2024, bijlage Z en klassenvoorschriften.

Er wordt gevaren in diverse klassen; minimale aanmelding per klasse moet 5 schepen zijn. Bij minder inschrijvingen kunnen klassen worden samengevoegd.

Vrijdag 1 oktober van 20.00 tot 21.30 uur kunnen de schippers zich in de “British Pub” aan de Oudesluis te Lemmer melden voor de inschrijving, het betalen van het inschrijfgeld (als dat niet reeds op andere wijze is geschied) en het in ontvangst nemen van de wedstrijdbescheiden. Deze worden ook op de website gepubliceerd.

Het palaver wordt in beginsel gehouden op beide wedstrijddagen om 09.00 uur via Marifoon kanaal 15.

Er zullen meerdere wedstrijden op een dag worden gevaren.

Op beide wedstrijddagen zal de eerste start plaatsvinden om 10.30 uur (10 minutensein 10.20 uur).

Eventuele protesten worden behandeld in de “British Pub”, tel: 0514-561856.

Er is geen fysieke prijsuitreiking, de uitslagen worden op de site gepubliceerd.

Na afloop van de wedstrijden worden de schippers van de skûtsjes verzocht om zoveel mogelijk af te meren aan de Vuurtorenweg.

Vanaf heden kunt u zich aanmelden voor “Friese Hoekrace” via het inschrijfformulier en betaling op onze site.

Het inschrijfgeld bedraagt € 60,00 per deelnemend schip.

Voor de leden van Watersportvereniging “De Zevenwolden” Lemmer geldt een korting van € 10,00.

De vóórinschrijving sluit om 12.00 uur op 1 oktober 2021, daarna is € 10,00 extra inschrijfgeld verschuldigd.

Indien u nadere informatie over het evenement wenst dan kunt u contact opnemen met:
de heer G. Langes 06 48119315, dan wel friesehoekrace@zevenwolden.nl

Lemmer, september 2021 de wedstrijdcommissie

N.B. 1:
Kijkt u ook eens op www.zevenwolden.nl.
Twitter @Zevenwolden

N.B. 2:
De skûtsjes worden als volgt ingedeeld:
Klasse 1 SKS-skûtsjes + skûtsjes uit de A-klasse van de IFKS (de op de site van de IFKS gepubliceerde standen zijn hiervoor bepalend)
Klasse 2 Overige skûtsjes langer dan 17,10 meter (Friese vlag aan uiteinde gaffel)
Klasse 3 Skûtsjes met een lengte van 17,10 meter of minder

Door de organisatie wordt gezorgd voor een hulpverleningschip (sleepboot).

N.B. 3:
In het inschrijfgeld is begrepen de vergoeding voor de aanwezigheid van de standby-boten, EHBO, kosten van haven- en sluisgelden.

N.B. 4:
Als inschrijver dient u in beginsel lid te zijn van een bij het Watersportverbond aangesloten vereniging. Is dat niet het geval dan kan bij een protest een eventueel ingesteld Hoger Beroep niet door het Watersportverbond in behandeling worden genomen.

N.B. 5:
Als deelnemer aan de wedstrijden in het kader van Friese Hoekrace zullen de deelnemende schepen één of meerdere keren de vaargeul naar de “Prinses Margrietsluis” dan wel de “Vaargeul naar Lemmer” passeren/oversteken.
Nadrukkelijk wijst de organisatie de deelnemers erop dat bij het passeren en/of oversteken van deze geulen en andere ontmoetingen met de beroepsvaart het BPR van toepassing is en dat er dus nadrukkelijk rekening dient te worden gehouden met die beroepsvaart.
Indien in bovenstaande situatie conflicten ontstaan kan en mag de organisatie niet verantwoordelijk worden gehouden.
Indien het wedstrijdcomité bij de passage van de vaarweg Lemmer-Lelystad onregelmatigheden constateert, die strijdig zijn met het BPR en/of goedzeemanschap, volgt er zonder verhoor uitsluiting (DSQ).

N.B. 6:

Alle deelnemende schippers dienen, voor aanvang van elke wedstrijddag, een bemanningslijst aan te leveren. Voor 10.00 uur mailen naar friesehoekrace@zevenwolden.nl of via Whatsapp naar 06 48119315.

De banenkaart kunt u hier onder downloaden