Aanmelden ligplaats De Lytse Jachthaven

Gegevens aanmelder

Naam
DD dash MM dash JJJJ
Adres
Lid van De Zevenwolden?
Voor het sluiten van de overeenkomst dient u lid te zijn van de vereniging. Wanneer u Nee geselecteerd gaat u akkoord met het lidmaatschap en de bijbehorende kosten. Het lidmaatschap zal op dezelfde manier geïnd worden als het liggeld.
Huuropties
Het verschuldigde huurbedrag zal per automatische incasso worden geïnd.
Hierbij geeft de huurder toestemming om het totaal bedrag af te schrijven van IBAN-rekening:

Gegevens vaartuig

Type

Bijzonderheden

Deze overeenkomst wordt, tenzij er voor 1 januari wordt opgezegd, telkens stilzwijgend verlengd.

Ten aanzien van de wederzijdse verplichtingen, de aansprakelijkheid en het risico conformeren partijen zich over en weer – voor zover in deze voorwaarden geen afwijkende bepaling is opgenomen – aan de wettelijke bepalingen van Boek 7 titel 4 Burgerlijk Wetboek, welke bepalingen betrekking hebben op de huurovereenkomst. Dit geldt ongeacht de kwalificatie van de overeenkomst. De vaartuigen zijn/worden niet door de verhuurder verzekerd. De huurder dient zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering. Het door de huurder niet afdoende verzekeren van het vaartuig tegen cascoschade komt voor risico van de huurder.
Type verzekering
De beheerder van de jachthaven zal na de aanmelding contact met u opnemen en de exacte kosten en vervolgstappen met je bespreken.
De aanmelder verklaart: