SKS Skûtsjesilen

Het startschip Zevenwolden en de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS)

Het doel van onze vereniging is het organiseren van zeilwedstrijden voor open boten en kajuitzeiljachten, skûtsjes, aken en andere platbodems. WSV De Zevenwolden organiseert in de tweede week van de SKS-reeks in samenwerking met de Leeuwarder skûtsjecommissie op woensdag de wedstrijd voor Leeuwarden en op de donderdag voor Lemmer.

Ook interessant is de intocht van de veertien SKS-skûtsjes door het centrum van Lemmer op de dinsdagavond voorafgaand aan de wedstrijden op de Lemsterbaai, aanvang 19.00 uur.

Voor het starten en finishen van al deze wedstrijden is ooit een Harlinger kotter aangekocht. Het werd verbouwd om aan de eisen van een start- en finishschip te voldoen. Sindsdien wordt het gebruikt als het startschip Zevenwolden.

Ons startschip is een bekende verschijning op het water. De Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) huurt de kotter ieder jaar om dienst te doen als start- en finishschip bij alle door de SKS georganiseerde wedstrijden.

Het startschip met haar bemanning is dan ook nauw met de SKS verbonden. Er is altijd een hechte band geweest tussen WSV Zevenwolden en de SKS.

Tijdens de 14 dagen durende reeks wordt de kotter en haar bemanning beschikbaar gesteld aan alle plaatselijke wedstrijdcommissies die de wedstrijden van de SKS organiseren.

Je mag wel stellen dat het publiek dat het Skûtsjesilen volgt ons startschip kent.

De twee SKS-skûtsje wedstrijden die WSV Zevenwolden organiseert maken onderdeel uit van de SKS-reeks waarin elf wedstrijden worden gezeild. De skûtsjes zeilen deze twee wedstrijden op de woensdag en de donderdag van de jaarlijkse Lemster Week in de Lemster Baai.

Daarnaast is de kotter ook aanwezig bij andere SKS wedstrijden, zoals onder andere: de sprintwedstrijd, de RABO Hurdsilerij, de Waterpoort race en de Rotary Snits.