Historie

Over hoe het ooit begon…

Onze watersportvereniging, officieel Watersportvereniging “De Zevenwolden” Lemmer, is ontstaan uit een samengaan van Zeilvereniging “De Zevenwolden” opgericht 1 augustus 1865 en Watersportvereniging Lemmer (in de volksmond de WSL) opgericht in 1933. Waar de eerstgenoemde Watersportvereniging stond voor de organisatie van de wedstrijden “op zee” (Zuiderzee, later IJsselmeer) met onder meer vissersvaartuigen, skûtsjes en beurtschepen, stond de WSL voor de organisatie van onderlinge wedstrijden met kajuitzeiljachten en open boten. In 1967 besloten de ledenvergaderingen van beide verenigingen tot samengaan onder bovengenoemde naam.
Destijds werden de wedstrijden “op zee” gestart vanaf de Westhavendam (bovenop het bestaande hokje) en dankzij de welwillende hulp van enkele vissers werden boeien uitgelegd. De wedstrijden “binnen” (op de Groote Brekken) werden gestart vanaf de wal in het Stroomkanaal.

De toename van de activiteiten binnen de vereniging leidde in 1968 tot de aanschaf van een startschip, een oude viskotter van een wadvisser, die logischerwijs “Zevenwolden” wordt gedoopt.
Voor de financiering van deze aankoop vond de vereniging partners in de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS), het Sneekweek Comité en de toenmalige “Noord Nederlandse Watersport Bond”. Betaling geschiedde in natura door de gratis inzet van het startschip inclusief bemanning bij evenementen van genoemde organisaties.

Met het invoeren van de zomertijd kon het aantal wedstrijden van de open boten worden uitgebreid. Werd er eerder alleen maar op zaterdagmiddag gevaren, nu kon er de (donderdag-)avond aan worden toegevoegd. En het werd een succes. We organiseren al meer dan 30 jaar op donderdagavond onderlinge wedstrijden in open boten voor onze leden, zowel voor eenmansklassen als voor de meermansklassen.
De toename van de activiteiten leidde tot de vraag naar een eigen onderkomen op de haven. Het gemeentebestuur van de gemeente Lemsterland honoreerde de vraag van het bestuur en er werd een houten “keet” gekocht. Die kwam op de jachthaven te staan nabij de brug in de Rondweg, de Sylroedebrêge.

Weldra bleek dat dit onderkomen veel te klein was. Dus werd gezocht naar een groter en liefst wat meer permanent clubgebouw. De goede contacten met de gemeente maakten het mogelijk een stenen clubgebouw te realiseren, aangebouwd aan een door de gemeente te stichten toiletgebouwtje. Aardig is te vermelden dat de aannemer van het toiletgebouw zich erg moest haasten om al onze vrijwilligers bij te blijven. Hetgeen absoluut noodzakelijk was omdat het dak van beide gebouwen tegelijkertijd moest worden aangebracht. Drie maanden na het heien van de eerste paal hadden we het Openingsfeest waarop voorzitter Luehof 80 vrijwilligers mocht complimenteren met het door hen gerealiseerde gebouw. De vereniging is gaandeweg meer gaan organiseren. Naast het organiseren van wedstrijden voor jeugd en volwassenen, nationaal en internationaal voor open boten, jachten en rond- en platbodems, worden veel gezelligheidsactiviteiten georganiseerd. Wat te denken van een Familieweekend met spellen aan de wal en een grote barbecue? En een motortocht met onderweg allerlei opdrachten? Ook de winteravonden, met klaverjassen, de radiobestuurbare MicroMagics en de vele lezingen, af en toe een wijnproeverij of een quiz, zijn een groot succes.

Sinds vele jaren bestaat er een CWO-jeugdopleiding waarbij er, afhankelijk van kennis en kunde, gezeild wordt op maandag en dinsdagavond in de Optimist of de Splash. Al deze zaken hebben er toe geleid dat het eigenhandig gebouwde clubhuis inmiddels al twee keer werd uitgebreid.

Die uitbreiding is geen overbodige luxe. Je kunt vaststellen dat het gebouw vrijwel alle dagen van de week bezet is.  ’s Zomers met zaken die betrekking hebben op het actief bedrijven van zeilen en motorbootvaren. ’s Winters zijn er op de donderdagavond lezingen, klaverjassen, een cursus vaarbewijs en vergaderingen van het bestuur en de commissie met veel voorbereidend werk voor alle evenementen. Niet onvermeld mag blijven dat binnen onze watersportvereniging ook een Shantykoor (Lemster Shanty’s) en een Vrouwenkoor (Lemster Wiven) actief zijn.

Kortom de Watersportvereniging “De Zevenwolden” Lemmer is een springlevende, veelzijdige en op vele gebieden zeer actieve vereniging, die volledig draait op de positieve inzet van vele vrijwilligers.