Shantykoor

Navigatie: Overige activiteitenMicro MagicFamilieweekendShantykoor WivenkoorWinterprogrammaKlaverjassenPubquizPuzzelrit

Welkom bij het Lemster Shantykoor

Oprichting

De gezellige sfeer, na een zeilwedstrijd, in het clubgebouw van watersportvereniging Zevenwolden waarbij zingen toentertijd een vanzelfsprekende rol speelde, was voor Klaas Samplonius de drijfveer om in 1992 een shantykoor op te richten.

De Zevenwolden

De 29 koorleden zijn allemaal lid van watersportvereniging Zevenwolden en ons koor is een aparte commissie binnen de watersportvereniging. Vanaf september, einde vaarseizoen, tot en met april, begin vaarseizoen, oefenen wij zondagsmorgens vanaf 11.00 uur tot ca. 12.30 uur in ons gezellig clubgebouw en is naast het zingen, de humor en de sfeer, een belangrijk aspect om hier met plezier te repeteren.

Optredens

De aanvragen voor optredens komen binnen bij het shantykantoor, welke wordt beheerd door René Bijlholt. Via mailcontact of zondagsmorgens in het clubgebouw kunnen we ons opgeven bij René of wij beschikbaar zijn voor een optreden en wordt er gekeken of er genoeg zangers zijn voor een optreden. Verspreid over het gehele jaar gaan wij naar de meest uiteen lopende optredens.

De hoogtepunten zijn wel, dat we 2 keer naar de Oekraïne zijn geweest en in november in 2011 gezamenlijk met het “Lemster Wivenkoor” een uitvoering hebben gedaan van de musical “Krabbencoctail” in de sporthal “De Hege Fonnen”. Een week lang hebben we voor een uitverkochte zaal het prachtige sjongstik voor een enthousiast publiek kunnen uitvoeren.

Artistiek leider

Het shantykoor is vanaf het begin altijd gewend te zingen zonder dirigent, maar desondanks heeft Klaas Samplonius ons op zijn eigen wijze tot een goed geheel weten te vormen.

Eigen tekst en muziek

De variatie in de ruim 130 shantyliedjes, van ons repertoire, is van een goed gehalte. Door vele nieuwe shantyliedjes te schrijven en Engels- en Duitstalige liedjes te vertalen, in het Fries, heeft Stoffel Zandstra een extra dimensie gegeven aan ons koor.

Gatze Boschma heeft het sjongstik “Krabbencoctail” geschreven en geregisseerd en Stoffel heeft het muzikale gedeelte voor zijn rekening genomen, namelijk 14 nieuwe liedjes.

Cd’s

De Lemster bevolking is trots op het shantykoor en daarom wilden wij graag een cd uitbrengen. Financiële middelen ontbraken, maar al spoedig werd er een sponsor gevonden, tevens groot fan van ons shantykoor. Op 30 juni 2000 vond de feestelijke uitreiking, van onze 1ste cd “Wat Sjonge We Soan?”, plaats in café restaurant “Les Pays Bas” in Lemmer. De verkoop van de cd verliep voorspoedig en al gauw kwamen de 2de en 3depersing van deze cd op de markt.

In april 2006 werd onze 2de cd “ ’t Hoonsnêst” opgenomen en vond de uitreiking plaats bij het “Fiskermântsje” aan de Korte Streek in Lemmer.

Na het succes van het sjongstik “Krabbencoctail” is onze 3de cd uitgekomen, in februari 2012, met de liedjes uit deze musical. Deze cd werd opgenomen, gezamenlijk met“de Lemster Wiven”, in het “Ir. Woudagemaal” in Lemmer.

Slot

Door onze goede accordeonisten Bea en Jan, de vele goede stemmen van de solisten en het koor, de progressie en de goede onderlinge band van de koorleden, is elke keer het zingen voor ons een groot feest.

Voor informatie over boekingen mail of bel met het ons koorlid René: rene_bijlholt@hotmail.com of tel: 06-244 744 39.