Corona Protocol

Versie 1, september 2020

Het protocol is ook als PDF te downloaden.

Inhoud

 1. Voorwoord
 2. Doel, totstandkoming
 3. Wat te doen bij Corona
 4. Handhaving
 5. Algemene regels
 6. Gebruik Clubgebouw
 7. Jeugdzeilen
 8. Open Boten
 9. Sloeproeien

1. Voorwoord

Dit protocol heeft als doel om de maximale bescherming van alle leden, welke gebruik willen maken van de faciliteiten van de Zevenwolden, alsmede haar vrijwilligers te bieden tegen covid-19 bekend als Corona.

Met dit protocol borgen we de afspraken welke het bestuur stelt aan een veilig gebruik van het clubgebouw en de overige faciliteiten. Het gebruik van het clubgebouw wordt omschreven als: alle activiteiten waarbij het gebruik van het clubgebouw bijdraagt aan de beleving van alle activiteiten welke door en in opdracht van De Zevenwolden worden georganiseerd.

Een ieder die zich in het clubgebouw bevindt, of gebruik maakt van de overige faciliteiten, conformeert zich aan de in dit protocol genoemde afspraken. Het is dan ook verplicht kennis genomen te hebben van de inhoud dit protocol. Hierbij moet ook gezegd dat dit protocol een levend document is en kan wijzigen als veranderde inzichten of veranderingen door het RIVM dit nodig maakt. Dit protocol is dan ook voorzien van een datum zodat u weet welk protocol op welk moment van toepassing is.

Gebruik van dit protocol gaat niet alleen gepaard met afspraken maar ook met beheers afspraken. Wanneer de beheers afspraken geweld wordt aangedaan dan heeft het bestuur het recht om te handhaven.

Handhaven gebeurt door het bestuur of een door het bestuur gemandateerde vrijwilliger, dit zal de dienstdoende corona coördinator zijn. (barman, commissielid etc..).

Binnen de vereniging is er 1 Corona aanspreekpunt voor heel de vereniging. Tevens zijn er meerdere corona coördinatoren, waarbij er per activiteit altijd minimaal 1 aanwezig is en ook toezicht houdt op naleving van de afspraken in dit protocol.

2. Doel, totstandkoming

Dit protocol heeft als doel om de maximale bescherming van alle leden, welke gebruik willen maken van de faciliteiten van de Zevenwolden, alsmede haar vrijwilligers te bieden tegen covid-19 bekend als Corona.

Met dit protocol is het bestuur van mening voldoende handvatten hebben om meerdere activiteiten van onze vereniging weer op te starten.

Dit protocol is specifiek geschreven voor watersportvereniging de Zevenwolden, hierbij wordt gebruik gemaakt van informatie uit 2 documenten welke voor onze vereniging van toepassing is.

 • KHN protocol, versie 10 augustus
 • NOC NSF, Algemeen protocol verantwoord sporten. Versie 16

Beide documenten zijn volledig toegevoegd in de map welke aanwezig is in het clubgebouw en zijn te downloaden op:

4. Handhaving

Dit protocol is opgesteld ervan uitgaande dat een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, de richtlijnen van het RIVM, alsmede dit protocol zijn leidend en bij besluit van bestuur bindend.

Mocht handhaving nodig zijn, dan wordt dit uitgevoerd door het bestuur of een door het bestuur gemandateerde vrijwilliger, dit zal de dienstdoende corona coördinator zijn. (barman, commissielid etc..). Er wordt slechts 1 waarschuwing gegeven alvorens tot handhaving wordt overgegaan. Handhaven kan bestaan uit:

 • De “overtreder” verzoeken tot vertrekken van het clubterrein.
 • Staken van de sport activiteit
 • Staken van de activiteiten in en sluiten van het clubgebouw.

Alhoewel het bestuur van mening is dat handhaven niet nodig zou hoeven te zijn, wordt er per situatie bekeken hoe nu verder. Het bestuur zal altijd in oplossingen denken en hier in goed overleg met betreffende partijen zeker uitkomen. Het doorgaan van activiteiten binnen de spelregels van de geldende maatregelen staat hierbij zeer hoog in het vaandel. Echter wanneer herhaaldelijk onrecht wordt aangedaan aan dit protocol rest alleen stopzetten van alle activiteiten in afwachting van een definitieve oplossing voor corona.

5. Algemene regels

 • Heb je klachten, blijf thuis.
 • Was vaak je handen, juist ook voor en na bezoek van de sport accommodatie.
 • Houdt buiten het sporten om, te allen tijde, 1,5 meter afstand.
 • Volg de afspraken in dit protocol.

Bij gebruik clubgebouw als bar open is:

 • Registratie is verplicht. Bij niet invullen, dan wordt gebruik/toegang geweigerd. Alvorens je plek neemt altijd eerst, bij de bar, een registratie formulier invullen.
 • Volg de looproutes.
 • Er mogen maximaal 2 personen staan, bij de aangegeven plekken, bij de bar. Namelijk bij de consumptie uitgifte punt en bij de emballage innamepunt. Na een voorgenoemde actie gaat de persoon naar de zitplaats terug.
 • Laat stoelen en tafels staan
 • Is elke stoel/kruk bezet, dan is het maximale aantal bezoekers in ons clubgebouw bereikt.
 • Afrekenen geschiedt zoveel mogelijk met pin.
 • Er is maar 1 commissie/bestuursvergadering per avond toegestaan. Reserveren van het clubgebouw moet bij Johny Nijholt.
  • Let op: bestuurskamer is leeg en kan derhalve niet gebruikt worden.

6. Gebruik Clubgebouw, instructie barman

Afspraken en richtlijnen die specifiek bedoeld zijn voor de corona coördinator (veelal de barman) tijdens gebruik clubgebouw.

Algemeen

 • Zorg ervoor dat tijdens openstelling het ventilatie systeem aanstaat van het clubgebouw. In deze map zit een gebruiksaanwijzing.
 • Registratie: Formulieren in deze map.
  • Elke bezoeker dient zicht eerst te registreren alvorens hij/zij plaats neemt.
  • Na sluiting de registratie formulieren bundelen in een envelop, voorzien van data en achterlaten in de afgesloten kast tezamen met de geldkluis.
  • Indien niet geregistreerd, dan toegang niet toegestaan
 • Maximaal 2 personen mogen bij de bar staan:
  • 1 x inname emballageplek
  • 1 x Bestelplek/registratieplek
 • Stimuleer maximaal gebruik van pinautomaat
 • Andere deuren dan ingang/uitgang gesloten houden.
 • Gebruik van papieren handdoek rollen in de toiletten i.p.v. stoffen handdoeken.
 • Laat stoelen en tafels staan.
 • Maak gebruik van de looproutes.
 • Blijf 1,5 meter uit elkaar.
 • Heeft u klachten, blijf thuis.
 • Maximaal 29 gasten toegestaan.

Handhaving

 • Bij niet nakomen van gemaakte afspraken wordt, na 1 waarschuwing, de toegang tot het clubgebouw ontzegt door de corona coördinator.

Schoonmaken

Gebruik de daarvoor bestemde middelen welke onder het aanrecht staan.

 • Was elke uur je handen.
 • Maak na sluiting met extra aandacht schoon:
  • Alle handvaten van bv koelkasten en deurklinken
  • Wasbakken, toiletbrillen;
  • Leuningen van stoelen;
  • Bar, tafels;
  • Alle gebruikte handdoeken, vaatdoeken en overige schoonmaak doeken in de daarvoor betreffende wasmand doen.

7. Jeugdzeilen

Per activiteit is er een Corona coördinator aanwezig welke volledig op de hoogte is van dit protocol en zorg draagt voor naleving hiervan.

 • Tijdens de sport is minder dan 1,5 meter toegestaan als dat nodig is voor de sportuitoefening
 • Na en voor de sport uitoefening altijd de 1,5 meter aanhouden.
 • Alleen begeleiding, welke door de jeugdcommissie is benoemd, mag tijdens de jeugdsportactiviteit aanwezig zijn op het terrein/clubgebouw.
 • Ouders en familie leden verlaten het terrein/gebouw zo snel mogelijk na het halen/brengen en optuigen/aftuigen van de zeilboot.
 • Ouders/kinderen, welke niet behoren tot begeleiding van het jeugdzeilen kunnen geen gebruik maken van het clubgebouw.
 • Indien mogelijk, worden in de begeleidingsboten zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden.
 • Voor het halen en brengen van de optimist vanuit de buiten berging geldt een looproute:
  • Ophalen:
   • Door de binnen berging, naar de linker garagedeur. En via het hek van de buiten-berging weer terug naar het terrein/water om de boot op te tuigen.
  • Opbergen:
   • Door het hek van de buiten-berging heen en via de garagedeur en binnen-berging weer naar buiten.

Gebruik clubgebouw

Indien het clubgebouw gebruikt wordt tijdens het jeugdzeilen dan zijn alle afspraken van gebruik clubgebouw van kracht die in dit protocol genoemd zijn. Let hierbij ook vooral op:

 • Laat stoelen en tafels staan.
 • Maak schoon volgens het protocol “gebruik clubgebouw”.
 • Registratieplicht (dit geldt voor elke bezoeker boven de 18 jaar, ook de begeleiding.

8. Open Boten

Per activiteit is er een Corona coördinator aanwezig welke volledig op de hoogte is van dit protocol en zorg draagt voor naleving hiervan.

 • Tijdens de sport is minder dan 1,5 meter toegestaan als dat nodig is voor de sportuitoefening
 • Na en voor de sport uitoefening altijd de 1,5 meter aanhouden
 • Indien mogelijk, worden in de begeleidingsboten zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden.
 • Indien mogelijk, wordt op het startschip zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden.
 • Op het startschip mogen maximaal 6 opvarenden aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 tegelijk in de stuurhut.

Gebruik clubgebouw

Indien het clubgebouw gebruikt wordt tijdens het open boten zeilen dan zijn alle afspraken van gebruik clubgebouw van kracht die in dit protocol genoemd zijn.

9. Sloeproeien

Per activiteit is er een Corona coördinator aanwezig welke volledig op de hoogte is van dit protocol en zorg draagt voor naleving hiervan.

 • Tijdens de sport is minder dan 1,5 meter toegestaan als dat nodig is voor de sportuitoefening.
 • Na en voor de sport uitoefening altijd de 1,5 meter aanhouden.
 • Na de sport is het niet toegestaan om te “rusten” binnen de 1,5 meter.

Gebruik clubgebouw

Indien het clubgebouw gebruikt wordt tijdens sloeproeien dan zijn alle afspraken van gebruik clubgebouw van kracht die in dit protocol genoemd zijn.