Een nieuwe kolomzwenkkraan in onze eigen haven!

Na een wat stroperige aanloop staat hij er dan toch. Een met handkracht te draaien kolomkraan, dit d.m.v. een handspaak.
En een 2000 kg elektrische takel aan een elektrische loopkat die beide met drukknoppen zijn te bedienen op een losse console aan een kabel.

Binnenkort hopen we te beschikken over een zwaarder hijsjuk/evenaar.  Tot die tijd moeten we het doen met de oude evenaar en is de hijslast mét gebruik van het juk tot nader order beperkt tot 500 kg, gelijk als bij de oude kraan. Bij hijswerk zonder gebruik van het juk is er nu al geen beperking anders dan de max. van 2000 kg.

De sleutel van de oude kraan is ook bruikbaar voor nieuwe. Dit jaar houden we de kosten voor huur/gebruik van de kraan nog zoals afgesproken.
Het ligt in de bedoeling dat we de jaarlijkse kosten voor inspectie en keuring uit de huurinkomsten  gaan betalen met als mogelijk resultaat een lichte verhoging van de huurprijs.

De bestrating rond de kraan is spijtig genoeg nog niet gereed, daar wordt aan gewerkt in nauw overleg met de Gemeente.

Voor het veilig gebruik van de kraan en vooral de do’s en don’ts willen we in de loop van oktober op 2 zaterdagen een instructie ochtend organiseren voor de gebruikers en de sleutelhouders. Tot die tijd hangt er een korte instructie aan de binnenzijde van het rvs kastje op de kraan.

Na een zaterdagochtend testen in bijzijn van de maker is besloten nog wat kleine aanpassingen uit te voeren en de handspaak wat langer te maken om zwaaien met een last te vergemakkelijken.

We doen er als vereniging alles aan om de kraan te kunnen inzetten als een veilig stuk gereedschap voor alle leden van onze vereniging. Toch wijzen we er ook op dat dit gebruik geheel voor eigen risico is.

We bedanken Schilstra Constructie bv, IJB Groep en B&K Noptrans voor hun medewerking in de realisatie van dit project.