Versoepeling maar geen verruiming

Versoepeling maar geen verruiming

Per 1 juli zijn de regels i.v.m. corona weer versoepeld.

Het bestuur heeft besloten het clubgebouw niet open te stellen. De aanpassingen die gedaan moeten worden om de 1,5m regel te kunnen uitvoeren en te handhaven zijn nogal ingrijpend. Denk hierbij aan het markeren van looproutes, aanpassingen in de toiletten (papieren handdoeken, desinfectiemiddelen, extra schoonmaak tijdens de openstelling), plaatsing meubilair enz. En hoe ga je handhaven. Kortom, extra veel werk en druk die op de schouders van de vrijwilliger terecht komt. Zie ook https://www.watersportverbond.nl/media/ykqphe3l/handreiking-heropening-sportkantines.pdf

Activiteiten zoals jeugdzeilen, de donderdagavond wedstrijden worden niet gestart. Over het starten van het jeugdzeilen is overleg geweest met de jeugdcommissie. Ook zij zien veel haken en ogen over de regelgeving, hoe e.e.a. uit te voeren en te handhaven.

De regelgeving voor het zeilen, de begeleiding en ondersteuning is nog niet helemaal duidelijk. Het watersportverbond is naarstig op zoek naar oplossingen hiervoor.

De donderdagavondzeilers hebben gezamenlijk al een mooie oplossing gevonden om toch te zeilen met elkaar.

Helaas is de vergunning voor de wedstrijden 2020 ingetrokken door gemeente Fryske Marren, Rijkswaterstaat en de Provincie. De kotter mag daarom niet ingezet worden voor wedstrijden.

De roeiers gaan weer roeien, dit mag en kan, omdat zij zelfstandig in een meermansboot actief zijn. Ook zij kunnen géén gebruik maken van het clubgebouw.

Wanneer er wijzigingen komen in de berichtgeving over het gebruik van het clubgebouw, het starten van jeugdzeilen of de donderavond competitie, laten we dat zo snel mogelijk weten via de website en het scheepsjournaal.

Vooraankondiging ALV

Het bestuur is voornemens half september 2020 de ALV te houden. Zij is op zoek naar een grote locatie waar de 1,5m regel gehandhaafd kan worden en de ALV gehouden.

Ook voor deze vergadering geldt straks, bent u niet fit, hoest u, heeft u verhoging, blijf thuis.

Hou de website en het scheepsjournaal in de gaten, via deze kanalen ontvangt u de uitnodiging met datum en de stukken voor de ALV.