Uitnodiging ALV en informatie-ochtenden

Algemene Ledenvergadering op donderdag 10 maart 2022

Het bestuur van Watersportvereniging De Zevenwolden nodigt u van harte uit voor haar Algemene Ledenvergadering op donderdag 10 maart 2022 om 20.00 uur in ons clubgebouw aan de Plattedijk 2 te Lemmer. Wij vragen u zich vooraf via het e-mailadres secretaris@zevenwolden.nl aan te melden wanneer u besluit te komen.

Informatie-ochtenden op zaterdag 26 februari en 5 maart 2022 van 10.00 – 12.00 uur

Tijdens de ALV zullen de aanwezige leden gevraagd worden in te stemmen met de nieuwe statuten van Watersportverening De Zevenwolden. Om kennis te nemen van de nieuwe statuten zijn er 2 inloopochtenden gepland in ons clubgebouw. Zaterdag 26 februari en zaterdag 5 maart zijn enkele bestuursleden aanwezig aan de Plattedijk 2 van 10.00 tot 12.00 uur om de mogelijkheid te bieden vragen te stellen over de nieuwe statuten. In de loop van volgende week ontvangt u bericht over de mogelijkheid om de concept statuten voorafgaand aan genoemde ochtenden in te zien.

U bent van harte welkom, de koffie staat klaar!