Lemmer Ahoy 2018 groot succes

Lemmer Ahoy 2018 staat in het teken van veranderingen.

De Zevenwolden heeft naar aanleiding van oplopende aanvaringen in de afgelopen jaren gekozen voor een nieuwe opzet. Tot nu toe startten de klassen allen zo spoedig mogelijk achter elkaar. Dit om de mogelijkheid te creëren om minimaal twee wedstrijden per dag te zeilen. Jaarlijks komen steeds meer schepen, waardoor steeds vaker ongewenste en zelfs gevaarlijke situaties ontstaan, vooral wanneer alle schepen gelijktijdig in de Baai varen. De zeilvereniging zag zich genoodzaakt om het roer om te gooien.

De opzet is dat de klassen op drie verschillende tijden starten met een tussenpoos van twee uur. Terwijl de voorgaande klasse finisht, start de volgende. Voor de zeilers komt er veel meer ruimte op het water. Omdat de banen nu veelal in de baai uitgelegd kunnen worden is het voor het publiek een stuk overzichtelijker en dus aantrekkelijker. En zo vaart het startschip de Zevenwolden op donderdagochtend met een druilerig weerbeeld de Lemster Baai in.

Dag 1

Er staat een westenwind kracht 2 tot 3. Daardoor kan de start direct voor het strand uitgelegd worden. Als eerste start de klasse 1 SKS/IFKS-A: een mooie wedstrijd waarbij vele wisselingen spanning opleveren voor zeilers en publiek. Na enkele keren stuivertje te hebben gewisseld, wint het Huzumer Skûtsje en wordt Heerenveen tweede. Gevolgd door De Drie Gebroerders van Gorredijk die derde wordt.

Terwijl deze klasse een eindje over de vaargeul van de Margrietsluis finisht, start klasse B (de B en C klasse IFKS) bij het strand. Het weer is ondertussen wat verbeterd en iedereen blijft droog. In deze klasse wint de Raerder Roek, gevolgd door de Hoop op Zegen en de Lonneke. In de derde wedstrijd gaat de 3de klasse de strijd met elkaar aan. Elf ‘kleine’ skûtsjes verschijnen aan de start. Daar wint de Swanneblom, komt de Welvaart als tweede en Hoop op Welvaart als derde over de finish.

Dag 2

Vandaag start de 3de klasse als eerste. De wind is 180 graden gedraaid: de baan ligt dan ook precies andersom. De skûtsjes starten net onder de geul van de Margrietsluis. Bij de pier bij Polem ligt de eerste bovenboei, bij het strand de volgende. Voor de wind gaan de skûtsjes richting IJsselmeer, daar ronden ze de onderboei om weer route te kiezen naar de bovenboei. Sommige schippers kiezen voor de route langs het Woudagemaal en het strand, anderen verkiezen de Polderdijk. De Polderdijk pakt meestal voordeliger uit.

Uitslag: Lytse Earnewald 1, Eemlander 2 en Hoop op Zegen (kl) 3. Bij de finish van klasse 3, start klasse 1. Na de start verkiest een aantal schepen de kant van het Woudagemaal, maar komt in een windwak terecht. Terwijl zij liggen te dobberen, hebben de skûtsjes die naar de Polderdijk zijn gezeild een stevige wind naar de bovenboei. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij als eerste de boei ronden en het groepje van het gemaal de hekkensluiters zijn. Er volgt een prachtige wedstrijd waarbij enkele van deze achterblijvers een geweldige inhaalrace zeilen. Anderen zijn minder blij. De wind schift de hele dag ontzettend en dat

geeft wisselende doorkomsten. De Waaksdom wint, Ora et Labora wordt tweede en Drie Gebroeders derde.

Dag 3

Met een zonnetje aan de hemel en een zwakke oostenwind start de 2de klasse als eerste. De baan is gelijk aan die van dag twee. Door de grote windschiftingen zijn er behoorlijk wat wisselingen bij het ronden van de boeien. Eerste is de Sterke Jerke met Pieter Jilles Tjoelker, tweede de Hoop op Zegen met Paul de Koe en de Zeldenrust met Jan Visser wordt derde. Met twee eerste plaatsen wint Sterke Jerke Lemmer Ahoy 2de klasse.

De 3de klasse start bij hetzelfde weertype. Ook hier zijn wisselingen door de windschiftingen. De Eemlander met Bernd de Cneudt wordt eerste, gevolgd door Lyste Earnewaldster met Sjoerd Kleinhuis die in deze klasse de winnaar is van Lemmer Ahoy 2018. Derde eindigt het Lyste Famke met Herke Boskma.

Ondertussen is de 1ste klasse aan het zoeken naar de beste startpositie. De wind is toegenomen en er staat een krachtige wind: kracht 3 tot 4. Tijdens de startprocedure draait de wind nog enigszins wat een algehele valse start tot gevolg heeft. Daarom wordt eerst de baan verlegt en zoekt de kotter een andere plaats. De tweede start verloopt goed en er volgt een spannende wedstrijd. Enkele goed gestarte skûtsjes overzeilen de boei en komen slecht uit. Het Huzumer Skûtsje zeilt langs de polderdijk en rond als eerste de bovenboei. Deze positie geeft hij niet meer uit handen.

Door de gate kan twee kanten gekozen worden. Er ontstaat een prachtige strijd waarbij sommige schepen goede zaken doen, terwijl andere juist achteruit zakken. Ook zijn er nog enkele sterke windschiftingen waarvan de een profiteert en de ander juist afzakt. Het Huzumer Skûtsje wint en door deze goede prestatie en een 1ste en 4de plek in de voorgaande wedstrijden wint Huzum met Johannes Meeter het evenement. Tijdens deze laatste wedstrijd wordt de Waaksdom met Ulbe Zwaga tweede, derde werd Wylde Wutse met Sikke Heerschop.

 

Kampioen in klasse 1,  Johannes Meeter          Skûtsje Huzum
Kampioen in klasse 2,  Pieter Jilles Tjoelker   Sterke Jerke
Kampioen in klasse 3,  Sjoerd Kleinhuis           Lytse Earnewaldster

totaal klassement is te vinden op deze pagina

 

Ook zijn we benieuwd naar op-en/of aanmerkingen over de nieuwe wedstrijdstijl van Lemmer Ahoy.

U kunt uw bevindingen mailen naar lemmerahoy@zevenwolden.nl