AVG: privacy beleid

Wat is de AVG?

U heeft er de laatste tijd vast wel ergens over gelezen, van gehoord of gezien maar vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Deze wet is niet alleen van toepassing op bedrijven maar o.a. ook voor stichtingen en verenigingen. Dus ook wij!

Wat verandert er?

De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt –meer dan nu –op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Wat moeten we doen?

Als vereniging hebben wij al een aantal stappen ondernomen m.b.t. de AVG. Om u op de hoogte te stellen zijn de belangrijkste stappen op een rijtje gezet. In het AVG-dossier die onze vereniging nu ook heeft aangelegd zijn genoemde documenten samen gebundeld zoals;

  • Privacy Policy (kunt u terug vinden op onze Internetsite onderaan de homepage),
  • Verwerkersovereenkomst(en) met bedrijven of instellingen die persoonsgegevens namens onze vereniging verwerken,
  • Register van verwerkingsactiviteiten (matrix welke informatie waarvoor wordt gebruikt etc.)
  • Register van datalekken,
  • Geheimhoudingsverklaringen (gegevens mogen niet zomaar voor een ieder beschikbaar zijn),
  • Sleutelbeheersplan (gegevens moet achter slot en grendel zowel elektronisch als archief).

De meeste stappen zijn hiermee wel gedaan. Bij de allerlaatste zijn we u bij nodig. Wij, de vereniging, moet nl. kunnen aantonen dat wij van alle leden, begunstigers, sponsoren, adverteerders of anders sinds, toestemming hebben gekregen om de verkregen persoonsgegevens te verwerken. Hiervoor is een toestemmingsverklaring opgesteld. Dit document wordt onderdeel van de digitale inschrijving via onze Internetsite en daarmee geautomatiseerd. Maar voor de bestaande leden, begunstigers, etc. waarvan wij al persoonsgegevens in ons bezit hebben is deze verklaring aan het einde van dit clubblad beschikbaar.

Omdat de wetgeving ons verplicht uw toestemming in ons bezit te hebben wordt u verzocht dit formulier (te vinden in het clubblad, nummer 93) in te vullen (ondertekenen) en op te sturen (inleveren) bij één van de volgende adressen:

  • WSV De Zevenwolden, Postbus 73, 8530 AB, Lemmer
  • WSV De Zevenwolden, Plattedijk 2, 8531 PB, Lemmer