Van de voorzitter

Hoe gaat het met jullie?

Zo nu en dan kom je eens een bekende tegen en dan is de vraag vaak “Hoe gaat het met jullie?”. Sinds maart 2020 zitten we met zijn allen in een soort isolement. Enerzijds zelf opgelegd maar ook verplicht gesteld door onze regering. Dit isolement heeft ook best zijn weerslag binnen onze vereniging. Heel abrupt gingen we de pandemie in door het ter elfder uur af lassen van de ALV. Toen was er nog geen zicht op de gevolgen die we nu inmiddels aan den lijve hebben ondervonden. Niet alleen bedrijfsmatig heel erg vervelend (nog zacht uitgedrukt), maar ook best van invloed op je privé omstandigheden met bijv. het niet meer kunnen bezoeken van je dierbaren.

Ook onze vereniging heeft hier veel last van gehad. Alle voor 2020 geplande evenementen konden geen doorgang vinden, activiteiten waardoor het vaak ‘bere’ druk is op de Lemmer. Ook veel eigen activiteiten die aanvankelijk moesten stoppen, later weer voorzichtig met noodzakelijke maatregelen enigszins weer konden worden opgepakt, maar daarna ook weer geheel gestaakt moesten worden.

Een verloren verenigingsjaar waarbij veel contacten toch een beetje zijn verwaterd. Het clubgebouw slechts een paar keer open geweest, maar moest snel weer dicht. Niet alleen voor een reguliere clubavond maar ook voor andere activiteiten zoals klaverjassen, presentaties van sprekers, Micro-Magic en wat al niet meer voorbij kan komen. Ook voor het bestuur en commissies is het lastig. Vergaderingen mogen niet met grote groepen dus heeft het bestuur veelvuldig telefonisch vergaderd en later via ZOOM, waarbij je elkaar wel kunt zien. Nu denk je dat er weinig te vergaderen valt omdat er geen activiteiten zijn, maar niks is minder waar. Geprobeerd wordt om alternatieve wegen te bewandelen. Wat kan eventueel wél, kijkend naar alle restricties. Maar je ziet dat dit heel erg lastig is.

Ook projecten lopen vertraging op door de mate van isolatie. Maar gelukkig is onze nieuwe website wel gelukt. Nu nog de verdere digitalisering van onze stukken die geproduceerd worden en op een eigen verenigingsserver komen te staan waarmee de papieren versies niet meer nodig zijn. Andere projecten die vertraging oplopen zijn het vrijwilligersbeleid en sponsorbeleid. Beide best wel belangrijk omdat dit ook de ruggengraat is van onze vereniging. Maar we houden moed.

We zijn er bijna.

Vorig jaar hadden we helaas geen horizon. Ondanks het feit dat veel bedrijven druk bezig waren om een vaccin te ontwikkelen was er lang geen zicht op het licht aan het einde van de tunnel. Dit is nu anders. De vaccins zijn er en er is gestart met het vaccineren. Echter zal het nog wel een hele tijd duren eer we weer terug zijn in het oude normaal. De routekaart van de regering loopt tot in het derde kwartaal. Wat dit betekent voor bedrijven, je privéleven en vereniging moeten we nog wel afwachten. Maar we zijn er bijna. Spannend is het wel om te bepalen welke evenementen en activiteiten we zo zoetjes aan weer kunnen opstarten. De eerste activiteit voor dit jaar kon al geen doorgang vinden, onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. Erg jammer maar begrijpelijk. Dit neemt natuurlijk niet weg dat ik jullie allemaal namens het hele bestuur het aller beste wens voor 2021. Ik hoop dat we elkaar zeer binnenkort weer mogen ontmoeten.

Uw voorzitter,

Siene de Vries