Nieuwjaarshap 2021 gaat niet door

Helaas kan de Nieuwjaarshap op zondag 3 januari 2021 niet doorgaan. U snapt dat dat alles te maken heeft met de regels rondom de Covid-19 regels.

Wij wensen u voor 2021 alle goeds en gezondheid toe.

En hopelijk wordt het een jaar waarin we weer met elkaar dingen kunnen ondernemen, zoals zeilen, zingen, varen, leren, proberen en gezelligheid in ons mooie clubgebouw.

Hou je taai en probeer naar de toekomst te kijken, al hoe moeilijk dat soms ook is.

Laten we ook in 2021 weer op elkaar passen.

Het bestuur WSV De Zevenwolden