Word verkeersregelaar bij het SKS Skûtsjesilen bij Lemmer!

Het S.K.S. Skûtsjesilen bij Lemmer wordt dit jaar gehouden op woensdag 16 en donderdag 17 augustus.

De S.K.S.wedstrijdcommissie Lemmer van W.S.V. De Zevenwolden wil natuurlijk graag dat de wedstrijden goed worden georganiseerd en is daarom nu al gestart met enkele voorbereidingen hiervoor.

Immers, niet alleen een goed georganiseerde, liefst spannende, zeilwedstrijd op het water is erg belangrijk, maar voor het publiek is ook een goede verkeersafwikkeling aan de wal van belang.

Voor een goede begeleiding van het (auto)verkeer o.a. op de Rondweg en op het parkeerterrein bij het strand willen we op beide wedstrijddagen graag werken met een team van verkeersregelaars uit Lemmer e.o.

Heb je mogelijkheden en zin om hier aan mee te doen neem dan contact met ons op. De gemeente stelt in haar vergunning aan onze commissie de voorwaarde dat onze verkeersregelaars vooraf een korte instructie hebben gevolgd.

De verkeersregelaars die deelnemen ontvangen voor hun inzet een financiële vergoeding.

Heb je hiervoor belangstelling, wil je je hiervoor aanmelden of heb je nog vragen, mail me dan even. Ik probeer je zo snel als mogelijk een reactie te geven.

Groet, namens de S.K.S.wedstrijdcommissie Lemmer,

René Bijlholt

( rene_bijLholt@hotmail.com )